×

Wiadomość

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Realizacje - Przemysł
Długa obecność na rynku, współpraca ze stałymi klientami i podejmowanie nowych wyzwań jest dowodem najwyższej jakości wykonywanych prac.

Budowa i wyposażenie budynku Centrum Badawczego Nawozów w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013" - roboty budowlane z zagospodarowaniem terenu, roboty drogowe, montaż instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

Instalacja pilotowa do badań procesów otrzymywania katalizatorów współstrąconych

Dostawa i montaż termoizolacji dla zbiorników, absorbera, kanałów spalin, wentylatorów wspomagających i kanałów rozruchowych dla Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV)

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - Kozienice
Budowa nowego bloku energetycznego nr 11 dla ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. w Kozienicach

  • wykonanie termoizolacji absorbera i zbiornika zrzutu awaryjnego

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Kompleksowe opracowanie projektów montażowo-wykonawczych izolacji kanałów spalin wraz z dostawą i wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej kanałów spalin oraz reaktora o temperaturze 400°C

Elektrociepłownia Kraków S.A. (grupa EDF)

Kompleksowe wykonanie i opracowanie projektów montażowo-wykonawczych izolacji kanałów spalin wraz z dostawą i wykonaniem izolacji termicznej wewnątrz i na zewnątrz kanałów spalin dla kotła K3 i K4 wraz z reaktorami i obudową ECO

Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.
Projekt 847: "Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu"

  • budynek pastylkowania - fundamenty pod konstrukcje stalowe, płyta żelbetowa - posadzka i wykładzina chemoodporna
  • stacja załadunku - fundamenty pod konstrukcje stalowe, płyta żelbetowa - posadzka
  • galerie międzyobiektowe - roboty ziemne, fundamenty pod konstrukcje stalowe, obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym wraz z obróbkami blacharskimi, montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram przemysłowych

Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
Instalacja odwadniania osadu BOŚ (Biologicznej Oczyszczalni Ścieków)

  • konstrukcje żelbetowe budynku produkcyjnego, konstrukcje żelbetowe wiaty produktu i estakad międzyobiektowych, drogi dojazdowe i chodniki

Energezap Sp. z o.o.

  • rozbudowa budynku warsztatowego C-82 - roboty budowlano-montażowe i instalacyjne

Kopalnia Rudy Żelaza LKAB Svappavaara - Szwecja - roboty termoizolacyjne 3 elektrofiltrów, kanałów, wentylatorów oraz instalacji odpopielania