Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

×

Wiadomość

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Realizacje - Przemysł
Długa obecność na rynku, współpraca ze stałymi klientami i podejmowanie nowych wyzwań jest dowodem najwyższej jakości wykonywanych prac.

Montaż wyposażenia i orurowania w budynkach produkcyjnych B-172 oraz B-172B dla Wytwórni Poliamidów II

Modernizacja miejsc parkingowych wraz z dojazdami przy bramie nr 2

Modernizacja poszycia pompowni C-96 na Instalacji Odsiarczania Spalin

Remont chłodni kominowej D-119

Modernizacja placów i dróg wewnętrznych na Wydziale Nawęglania i Odpopielania

Rozbudowa i dostosowanie magazynu siarczanu amonu H-86 - wykonanie obudowy hali wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz roboty drogowe

Budowa i wyposażenie budynku Centrum Badawczego Nawozów w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013" - roboty budowlane z zagospodarowaniem terenu, roboty drogowe, montaż instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

Instalacja pilotowa do badań procesów otrzymywania katalizatorów współstrąconych

Dostawa i montaż termoizolacji dla zbiorników, absorbera, kanałów spalin, wentylatorów wspomagających i kanałów rozruchowych dla Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV)

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - Kozienice
Budowa nowego bloku energetycznego nr 11 dla ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. w Kozienicach

  • wykonanie termoizolacji absorbera i zbiornika zrzutu awaryjnego