ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - Kozienice 
 
   

Zaprojektowanie i montaż izolacji termicznej zespołu elektrofiltrów ESP nr 1 i ESP nr 2 oraz kanałów spalin dla nowego bloku energetycznego nr 11
 


 
 
  © TERMOCHEM 2007